✕ Stäng

Internationella mensdagen

Internationella mensdagen är en internationell temadag för att belysa vikten av god menshygien och bryta tabun som finns i många länder kring menstruation. Runt om i världen anordnas aktiviteter för att utbilda och uppmärksamma både allmänhet och beslutsfattare om mens och menstruation.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 28 maj 2019

Den internationella mensdagen infaller årligen 28 maj. Datumet valdes eftersom menstruationscykeln pågår vanligtvis i 28 dagar och maj är femte månaden och menstruationen varar i fem dagar.  Initiativet togs av den tyska frivilligorganisationen WASH United (WAter, Sanitation and Hygiene), som arbetar för rent vatten och god hygien.

Fortfarande tabu

Varje dag har 800 miljoner kvinnor mens. Trots det, finns det fortfarande mycket skam och tabu kring mens i många delar av världen.

För flickor och kvinnor som lever i dessa länder är det särskilt svårt. Då mens och menstruation inte är något man talar om, är många helt oförberedda när mensen kommer första gången.

På en del platser blir dem till och med isolerade eftersom de anses orena.

Ökad risk för sjukdomar

I många utvecklingsländer kan det vara svårt att få tag i mensskydd. Utbudet och ens ekonomi är bidragande faktorer till varför många i dessa länder inte har ett ordentligt mensskydd. Istället tvingas man använda smutsiga trasbitar och löv. Dessutom råder det brist på hygieniska toaletter och rent vatten på många platser vilket gör det svårt för flickor och kvinnor att sköta sin hygien. Risken för infektioner och sjukdomar ökar.

Bristen på toaletter i skolor och på arbetsplatser blir också ett hinder för utbildning och arbete, då många väljer att stanna hemma.

Det är dags för handling

Den internationella mensdagen samlar frivilligorganisationer, statliga myndigheter, privata sektorn, media och privatpersoner för uppmärksamma vikten av god menshygien och bryta tabun kring mens och menstruation.

Varje år har ett tema. Årets tema är ”It’s time for action” (det är dags för handling) och syftar till att framhäva att en förbättrad menshygien kan stärka flickor och kvinnor och öka deras ekonomiska och utbildningsmöjligheter.

Mens i världen:

  • 88% av världens kvinnor har inte tillgång till ordentliga mensskydd.
  • 1 miljard av kvinnorna har inte tillgång till toalett och var tredje skola saknar toalett.
  • Flera miljoner flickor runt om i världen missar upp till 5 skoldagar i månaden på grund av brist på mensskydd och toaletter.
  • På en del platser anses kvinnor och flickor vara orena under mensperioden. De isoleras och får inte äta med övriga familjen.

Senaste Nytt