Därför får du mens samtidigt som dina vänner

När kvinnor umgås mycket ihop så synkroniseras deras menstruationer med varandra. Orsaken heter feromoner.


Därför får du mens samtidigt som dina vänner

Feromoner gör att du och dina tjejkompisar får mens samtidigt.

Under menstruationscykeln så sänder kvinnor ut två olika sorters feromoner.

Feromoner är luftburna enkla organiska föreningar som liknar hormoner. Det finns olika sorters feromoner, och de skickar ut olika signaler.

Exempelvis så utsöndrar djur en typ av feromoner om de är skadade. På så sätt varnar de andra för fara.

Precis efter menstruation, men innan ägglossning, sänder kvinnor ut en viss typ av feromon. Denna typ förkortar andra kvinnors menscykel.

Om flera kvinnor umgås tillsammans under en längre tid så blir koncentrationen av feromoner runt dem relativt hög i dessa perioder och alla kommer att påverkas av dem. Vilket gör att alla kommer att rätta sin menscykel efter feromonernas koncentration.

Varför gör då naturen detta för oss? Förmodligen är det ett arv då denna typ av synkronisering har flera fördelar i djurvärlden.

Hos djur så synkroniseras löptiden vilket förhindrar att vissa honor börjar löpa tidigare än andra och därmed får försprång.

Dessutom gör detta att medlemmarna i samma grupp inte hela tiden måste ha uppgörelser vilket underlättar för gruppen.