Utebliven menstruation

Är mensen sen? Det väcks ofta många frågor och oro kring en utebliven menstruation. De vanligaste frågorna brukar vara; är jag gravid eller är det något som är fel? Här är det vanligaste orsakerna till utebliven mens.


1. Graviditet

Ibland kan mensen vara sen och en av orsakerna är att du kan vara gravid. Däremot måste inte utebliven menstruation bero på graviditet, det kan ha andra förklaringar. Men om du har haft oskyddat sex borde du ta ett gravidtetstest.

Är testet negativt och mensen fortfarande lyser med sin frånvaro bör du vänta en vecka och ta ett test till.

2 Stress och oro

Andra vanliga orsaker till utebliven eller sen mens är stress och oro. Har du mycket att göra på jobbet eller mår du dåligt över något? Det finns många orsaker som kan sätta mensen ur balans.

3. Bantning

Ha du ändrat dina kost- och levnadsvanor? Hård diet eller ätstörningar kan göra så att du slutar att få mens.

4. Nya preventivmedel

Utebliven menstruation som dessutom är oregelbunden kan bero på att du nyligen bytt eller slutat med hormonbaserat preventivmedel.

Är mensen sen eller kommer den inte alls?

Är mensen sen eller kommer den inte alls? Det finns fler orsaker än graviditet.

5. Gynekologiska sjukdomar

I ovanliga fall kan utebliven mens bero på någon gynekologisk sjukdom. Exempel på gynekologiska sjukdomar kan vara endometrios, myom eller PCO.

Endometrios

Endometrios är kronisk gynekologisk sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan finns utanför livmodern, vilket ger mycket påtagliga och besvärande symptom.

De vanligaste symptomen är att du får menstruationssmärtor (dysmenorre), samlagssmärtor, mensrubbningar och i vissa fall infertilitet (ofrivillig barnlöshet).

Myom

Myom är muskelknutor som sitter på livmoderväggen eller utanför livmodern. Vid denna sjukdom har du ofta precis som vid endometrios smärtor vid menstruation men även kraftiga blödningar.

PCO

Vissa kvinnor har vätskefyllda blåsor i antingen ena eller båda äggstockarna. Dessa blåsor kallas för cystor och bildas av äggblåsor som finns i äggstockarna. Detta kallas för att du har polycystiska ovarier, PCO.

Om du har PCO och samtidigt hormonrubbningar har du förmodligen drabbats av polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS. Detta syndrom gör att du har mycket långt mellan dina menstruationer, drabbas av utebliven menstruation eller inte har någon menstruation alls.

Andra symptom för sjukdomen/syndromet är att du kan gå upp i vikt eller ha mycket svårt för att bli gravid. Gör du ingen undersökning kan det vara svårt för kvinnor att veta om att de har PCO eller PCOS.

Lär dig mer om gynekologiska sjukdomar här.

Gör en utredning

Har mensen inte kommit tillbaka på sex månader och graviditet är helt uteslutet bör du kontakta läkare och/eller gynekolog för att kunna starta en utredning på vad den uteblivna menstruationen kan bero på.