Ny behandlingsmetod för endometrios testas

Antibiotika har visat sig vara effektivt för att behandla endometrios i möss, visar ny forskning från Washingtons universitet. Forskarna planerar nu en storskalig klinisk studie där kvinnor som lider av endometrios ska behandlas med ett bredsprektrum antibiotika.


Endometrios är när livmoderslemhinna även bildas utanför livmodern, oftast i bukhinnan eller på äggstockarna. Tillståndet orsakar smärtor i magen, trötthet och mensrubbningar med rika blödningar. Idag behandlas endometrios med läkemedel eller operation, men för ungefär 176 miljoner kvinnor runtom i världen är tillståndet kroniskt.

Antibiotika effektivt mot endometrios

I den aktuella studien fann man att storleken på slemhinnevävnaden utanför livmodern minskade hos möss som behandlades med bredspektrum antibiotikan, metronidazole. Detta gällde oavsett om behandlingen skedde innan vävnaden började växa eller efter att den var fullt utvecklad. Studien visade även att bakteriefloran i magen kan spela en viktig roll för utvecklandet av endometrios.

– Vårt initiala mål var att förstå hur bakteriefloran påverkar endometrios, men på vägen fann vi en kostnadseffektiv behandlingsmetod, säger Ramakrishna Kommagani, forskningsledare vid Washingtons universitet.

Intressant nog så hade andra sorters antibiotika som ampicillin, neomycin och vanomycin ingen effekt.

Antibiotika minskar inflammation i magen

Sedan tidigare vet man att kvinnor med inflammatoriska tarmsjukdomar har en ökad risk att drabbas av endometrios. Forskarna visade att möss som behandlades med metronidazole hade en minskad inflammation i magen.

Vid närmare studier av bakteriefloran i möss med endometrios fann man lägre nivåer av goda magbakterier. Forskarna menar därför att utöver antibiotikabehandling, bör kvinnor med endometrios även äta probiotika för att höja nivåerna av de goda bakterierna.

– Magens mående påverkar din sjukdomsbörda, säger Ramakrishna Kommagani. Det du äter kan påverka bakterierna i magen, och det kan i sin tur leda till endometrios. Så det är väldigt viktigt att ha hälsosamma vanor och se till att du har goda bakterier i magen så att du inte får sjukdomen och smärtan associerad med den.