Smärtlindring vid endometrios med nytt läkemedel

Två rigorösa studier visar att en ny läkemedelskandidat ger snabb smärtlindring till kvinnor med endometrios.


Läkemedelskandidaten Elagolix har nu utvärderats i två randomiserade, dubbelblinda studier på endometrios.

I studien deltog omkring 900 kvinnor från Kanada och USA, mellan 18 till 49 års ålder.

Alla deltagare i studien besväras av måttliga till svåra bäckensmärtor eller smärtsamma menstruationer, vanliga symptom vid endometrios.

Resultaten visar att 76 procent av kvinnor som fick hög dos av Elagolix fick smärtlindring under menstruation och 58 procent fick hjälp mot bäckensmärtor.

Vid låg dos fick 46 procent av deltagarna smärtlindring under menstruationen och 50 procent behandlades framgångsrikt mot bäckensmärtor.

Hälften av kvinnorna fick istället placebo (ett verkningslöst piller), i den gruppen upplevde 37 procent av kvinnorna smärtlindring.

Stort behov av fler och bättre läkemedel

Idag behandlas endometrios i första hand med inflammationsdämpande läkemedel som Ipren men det finns även läkemedel för mer målinriktad behandling.

Elagolix fungerar likt befintliga läkemedel som minskar östrogennivåer, det hormon som i stor utsträckning driver på endometriosutveckling.

Men fördelen med elagolix är att den agerar snabbare och dessutom kan elagolix ges i tablettform medan andra liknande mediciner idag ges som injektion eller nässpray.

Endometrios drabbar omkring 6-10 procent av menstruerande kvinnor och ger kraftiga smärtor när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.

– Det är jättebra att vi får fler verktyg för att behandla endometrios eftersom närmare varannan patient med sjukdomen har besvärande smärtor. Men elagolix kommer inte att revolutionera behandlingen – så imponerande är inte resultaten, säger Matts Olovsson, överläkare vid Akademiska sjukhusets endometrioscentrum, som inte varit delaktig i studien, till Dagens Medicin.