Yoga mot mensvärk, vad säger forskning?

En granskning av vetenskapliga studier som undersökt effekten av yoga mot vanliga mensrelaterade besvär ger ett entydigt svar.


Forskare i USA har sammanställt resultaten av 15 vetenskapliga artiklar som utvärderat effekten av yoga för att lindra mensbesvär som PMS och smärta men även oregelbunden menstruation och utebliven mens.

Studierna som granskades skiljde sig stort i hur experimenten utfördes, vilken nivå och typ av yoga som testades och mot vilka besvär men resultaten är entydiga.

Alla studier som granskades visade en positiv effekt av yoga för att lindra symptom relaterat till kvinnors menstruationscykel.

Yoga som en intervention för att lindra mensbesvär visade sig effektivt för att bland annat förbättra humör, minska smärta, öka välmående och avslappning.