Klimakteriet börjar tidigt bland underviktiga kvinnor

Kvinnor som någon gång i livet haft ett BMI som indikerar undervikt har högre risk att gå igenom klimakteriet tidigt vilket i sin tur medför ökad risk för bland annat osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar.


En ny epidemiologisk studie, baserad på nästan 80 000 kvinnor, tyder på att underviktiga har ökad risk att gå igenom klimakteriet tidigt.

Att gå igenom klimakteriet ”tidigt” definieras som innan 45 års ålder och undervikt är definierat som BMI under 18,5.

Använd denna BMI-kalkylator för att räkna ut ditt BMI.

Studien visar att kvinnor som någon gång haft ett BMI under 18,5 har en 30 ökad risk att gå igenom klimakteriet tidigt jämfört med normalviktiga kvinnor. Kopplingen är speciellt stark för kvinnor som varit underviktiga i tonåren eller i 30-årsåldern.

Omvänt har överviktiga kvinnor en lägre risk (21-30 procent) att gå igenom klimakteriet tidigt.

– Upp till tio procent av kvinnor går igenom klimakteriet tidigt och det är kopplat till högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar som försämrad kognitiv förmåga, osteoporos och för tidig död. Dessa upptäckter har viktiga konsekvenser för kvinnor och deras läkare. Underviktiga kvinnor kanske bör diskutera möjliga konsekvenser av denna studie med sin läkare, säger Elizabeth Bertone-Johnson, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.