Genetisk förklaring till allvarlig form av PMS

Då PMS har visat sig till stor del vara ärftligt har forskare valt att studera närmare om även PMDD, en allvarligare form av PMS, också kan vara genetiskt orsakat.


Premenstruell dysforisk störning (PMDD) är en allvarligare form av PMS som påverkar omkring 2-5% av kvinnor i fertil ålder och ger symtom som känslor av irritation, sorg, vemod och ångest dagarna före mens.

En ny studie visar att PMDD grundar sig i en störning bland viktiga gener som kontrollerar kvinnans reaktion på sexhormonerna östrogen och progesteron.

Redan på 1990-talet visade studier att kvinnor som regelbundet har humörstörningar dagarna innan mens var ovanligt känsliga för sex hormoner, även om hormonnivåerna var normala.Genom att dämpa nivåerna av östrogen och progesteron i dessa kvinnor försvann symtomen av PMDD men om nivåerna höjdes kom symtomen tillbaka direkt. Men forskare kunde inte förklara varför.

Letade efter en genetisk förklaring

Med tanke på att PMS till stor del är ärftligt valde forskare i denna senaste studie att granska gener som skulle kunna ha med PMDD att göra. De fann att flera gener, speciellt i det så kallade ESC/EZ-komplexet visade störningar. Dessa gener ska kontrolleras bland annat av östrogen och progesteron men var ovanligt känsliga för sex hormonerna.

Ingenting kvinnor kan kontrollera

– Det här är ett viktigt ögonblick för kvinnors hälsa, eftersom vi har visat att kvinnor med PMDD har en inneboende skillnad i de molekylära maskiner som reagerar på sex hormoner – inte bara ett känslomässigt beteende som de borde kunna kontrollera själva, säger David Goldman, en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten tyder alltså på onormal signalering nere på cellulär nivå och ger en förklaring varför kvinnor med PMDD påverkas starkt av normala nivåer av sex hormoner. Forskare bakom studien menar att studien ger nytt hopp om bättre behandling i framtiden.