Innovation & Forskning

Ny behandlingsmetod för endometrios testas

Antibiotika har visat sig vara effektivt för att behandla endometrios i möss, visar ny forskning från Washingtons universitet. Forskarna planerar nu en storskalig klinisk studie där kvinnor som lider av endometrios ska behandlas med ett bredsprektrum antibiotika.

Klimakteriet börjar tidigt bland underviktiga kvinnor

Kvinnor som någon gång i livet haft ett BMI som indikerar undervikt har högre risk att gå igenom klimakteriet tidigt vilket i sin tur medför ökad risk för bland annat osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar.

Smärtlindring vid endometrios med nytt läkemedel

Två rigorösa studier visar att en ny läkemedelskandidat ger snabb smärtlindring till kvinnor med endometrios.

Yoga mot mensvärk, vad säger forskning?

Den senaste granskningen av vetenskapliga studier ger ett entydigt svar.

Genetisk förklaring till allvarlig form av PMS

Då PMS har visat sig till stor del vara ärftligt har forskare valt att studera närmare om även PMDD, en allvarligare form av PMS, också kan vara genetiskt orsakat.